18-19 NOVEMBER 2023

Söderjudar – berättelser om ett fromt Stockholm

Det är två söners berättelser om ett fromt judiskt Södermalm i Stockholm på 50- och 60-talen, osynligt för den oinvigde. Kenneth Hermele har sin fromma mamma i centrum, Leif Zern sin pappa. De brottas bägge med sin judiska identitet och lojalitet mot sina föräldrar och sitt ursprung. De bor bara några kvarter ifrån varandra, men möts aldrig i denna shtetl mitt i Stockholm, ett samhälle i samhället. Deras berättelser är vittnesmål om hur svårt det kan vara att leva i sin tid och med sin tro. För att klara det har de olika strategier. Nu möts de i ett samtal med journalisten Stefan Mehr för att jämföra och rannsaka sin judiska uppväxt och sina livsval.

Tikkun Olam – Vad betyder det att vilja hela världen?

Ett viktigt begrepp för Kenneth Hermeles och Cecilia Katzeffs judiska livshållning är ”tikkun olam”, ofta översatt som att ”hela världen”. Hur kan vi förstå innebörden i ”hela”? Vad innebär ”världen”? Och hur kan svenska judar bli bättre på att skapa en mer hållbar framtid?
Ett samtal mellan Kenneth Hermele, ekonom med inriktning på hållbar utveckling och Cecilia Katzeff, docent i människa-datorinteraktion vid KTH.
Moderator: Anneli Rådestad.

Den judiska diasporan och staten Israel – en allt mer komplicerad relation?

Samtal med Kenneth Hermele och Olle Katz.

Kenneth Hermele, ekonom och författare med ett tjugo­tal skrifter om utvecklingsfrågor bakom sig. Hans bok om sin judiska uppväxt heter En Shtetl i Stockholm och kom ut i början av året.

 

 

0 kr