16-17 NOVEMBER 2024

Katherine Hauptman är chef för nyinrättade Sveriges museum om Förintelsen, som slog upp portarna på Torsgatan 19 i Stockholm i juni i år. Den första utställningen heter ”Sju liv” och är bara starten på en utveckling som om några år ska leda till ett permanent museum. Katherines tidigare erfarenheter innefattar även att vara chef för Historiska museet, sekreterare i den statliga utredningen ”Ny museipolitik”, samt forskare och fil. dr i arkeologi.

 

Sessioner på Limmud 2023

Sveriges museum om Förintelsen – hur tar ett nytt museum form?

Skärvor för minnet – om berättelser och tystnad efter Förintelsen

 

Foto: Jens Mohr, Statens historiska museer

0 kr