16-17 NOVEMBER 2024

 

Moderator: ”Ett samtal om Sveriges museum om Förintelsen” med Christer Mattsson, Isak Reichel och Tommy Ringart.

I regeringsförklaringen i januari 2019 lovade statsministern att ett museum för att bevara och föra vidare minnet av Förintelsen ska inrättas i Sverige. En utredning tillsattes och betänkandet Sveriges museum om Förintelsen (SOU 2020:21) presenterades i april 2020. Hör några av de inblandade berätta om vad utredningen kom fram till, varför ett museum om Förintelsen behövs i Sverige och vad museet borde göra.
Samtalet hålls till minne av överlevanden Max Safir som gick bort i år.

Karin Kvist Geverts är docent i historia och arbetar på Kungliga biblioteket med webbplatsen www.demokrati100.se. Hon är en svensk Förintelseforskare och ingick som sekreterare i utredningen Sveriges museum om Förintelsen. Hennes senaste artikel ”Tracing the Holocaust in early writings in Post-War Sweden” i antologin Early Holocaust Memory in Sweden ges ut på Malgrave Macmillan (2020).

Foto: Jann Lipka

0 kr