18-19 NOVEMBER 2023

Göteborgs judiska historia

Karin Brygger presenterar sin senaste bok ”Visst kan man dansa efter Auschwitz- fragment ur Göteborgs judiska historia”. Vi börjar på 1700-talet på Marstrand och tar oss in till Göteborg. Via ord och bild följer vi Göteborgs judiska historia; människor, monument, stadsdelar, konstnärer. Tradition och förnyelse, minne och samtid samsas i denna bok och i denna session.

Brevskrivningskonsert/ brev som minnesarbete

Stäng av din telefon, fatta pennan och skriv ett brev. Under denna session knyter vi an till vår judiska historia och vår framtid. Skriv till dem du förlorat i Förintelsen, eller till någon du inte hann älska färdigt. Vi skriver ensamma tillsammans, för att upptäcka de frågor och berättelser vi bär med oss i nuet.

Workshop i kreativt skrivande: judisk poesi

Kan man skriva judisk poesi? Vems poesi är judisk? Vad är poesi? Hur kan vi transformera vår judiska erfarenhet till text? Denna session är en workshop där skrivandet står i centrum och där vi arbetar tillsammans och enskilt med de teman deltagarna tar med sig och den kunskap om poesi som sessionsledaren kan dela med sig av.

Karin Brygger är poet och essäist. Hon har en Master i Litterär gestaltning och är doktorand i Litteraturvetenskap. Hennes senaste bok heter ”Visst kan man dansa efter Auschwitz/fragment ur Göteborgs judiska historia” (Korpen förlag, 2018). Hon har tidigare gett ut tre diktsamlingar.

0 kr