16-17 NOVEMBER 2024

I Esters fotspår

2018 reste Karin Brygger & Ivar Frischer till Hamburg för att söka efter Ivar Frischers mor Ester, som överlevde Förintelsen. Resan blev en del i ett litterärt projekt som hösten 2019 utkommer i två volymer.
”Estera” är en dokumenterande fotoessä som gräver fram ny kunskap om ett livsöde. Djuplodande essäistik kombineras med fotografi i detta minnesarbete.
”Stationer” är Esteras systerbok, som genom poesi dokumenterar arbetet. Verket gestaltar att varje familj är en särskild sorts glömska.

 

Workshop. Brevskrivningskonsert: skriv brev till din judiska historia eller framtid

Vilken plats har det förflutna för individen och kollektivet i en allt mer snabbt rusande samtid? Samtidsmänniskan invaggas i en tro att vår identitet är en autonom skapelse. Den brist på narrativ kontinuitet som uppstått i det moderna samhället har dock också sin tydliga motrörelse. Allt fler söker sig idag bakåt – för att kunna gå framåt. Inom judendomen har minnet och minnespraktiken förblivit central. Kom och skriv brev till din historia för att ta reda på vem du är, nu.

 

Minne och minnespraktik

»The past is never dead. It is not even the past», skrev William Faulkner. Välkommen på ett föredrag om minnesarbete & minnespraktik som tar avstamp i den judiska minnestraditionen men därefter rör sig in i litteraturen och det litteraturvetenskapliga fältet. Hur minns vi, hur skriver vi minne, vad har det för betydelse när vi berättar (skapar) vår identitet och för litterära gestalter i den judiska litteraturskatten? Kan man minnas för att glömma? Vad händer när minnet transformeras till ord?

Karin Brygger

Karin Brygger är poet och författare. Hon har släppt 3 böcker med poesi och en bok med uppsatser, ”Visst kan man dansa efter Auschwitz”(2018). Hösten 2019 publiceras tvillingböckerna ”Estera” och ”Stationer”. Den första är en fotouppsats där hon är författare och Ivar Frischer fotograf. ”Stationer” är hennes separata poesiarbete och ingår i boxen som innehåller två böcker. Detta arbete följer Ester Frischers öde under Shoa och hennes väg till Sverige.
Karin Brygger är också doktorand.

0 kr