18-19 NOVEMBER 2023

Jonatan är paneldeltagare i session ”Stolt Jude”

Jonatan Macznik är människorättsjurist och arbetar på Svenska kommittén mot antisemitism. Han är född i Göteborg, men har också bott i Lund, Malmö och Tel Aviv. Jonatan skrev på Stoltjude när han bodde på Möllevångstorget i just Malmö och försökte då nyansera sina upplevelser som jude i Malmö. Jonatan undrar fortfarande om han är stolt över att vara jude eller om han är såväl stolt som jude.

0 kr