19-20 NOVEMBER 2022

Om krisen kommer står vi beredda?

Vi är PKLJ och består av ett 30-tal krisstödjare och en styrgrupp. I ca 3 år har vi tränat på att stödja drabbade vid en allvarlig händelse. Vi berättar om vårt engagemang och arbete, och om vår beredskap för något som vi hoppas aldrig inträffar.

Styrgruppen för församlingens psykologiska kris- och katastrofgrupp

 

0 kr