16-17 NOVEMBER 2024

 

Moderator: ”Clarisse – om att vara dubbelt utsatt” med Clarisse Laforce

Clarisse Laforce, som konverterat till judendomen, berättar om hur det är att ha gått från en minoritet till en annan och hur det är att vara dubbelt utsatt såväl privat som i hennes arbete som polis.

Jill Bederoff är ekonomijournalist, tidigare på Veckans Affärer, numer som frilans med uppdrag från bland andra Dagens Industri.

0 kr