16-17 NOVEMBER 2024

Kan vi lära av historien?

Kan vi lära av historien? Nazisternas rekryteringar av elever på skolgårdarna och brandattacker mot judiska synagogor visar att diskussionen om främlingsfientlighet och antisemitism är ständigt aktuell och något vi också måste prata om med våra barn och unga vuxna. I serieromanen ”Vi kommer snart hem igen” gestaltar Jessica Bab Bonde sex överlevandes vittnesmål. Kan vi lära av historien?

Moderator: Lovisa Fhager Havdelin

I serieform gestaltas sex människors vittnesmål om Förintelsen. Några av dem som var barn då lever ännu och kan berätta om hur det var. Vad som hände dem och deras familjer. Vad de kände. Hur de överlevde. Vad de förlorade. De berättar om undernäring, missad skolgång, familjer som slits isär och första mötet med Sverige och hur man fortsätter leva, trots allt. Jessica Bab Bonde och Peter Bergting har med de överlevandes berättelser som grund skapat en angelägen och viktig bok.

 

0 kr