16-17 NOVEMBER 2024

Jean Hessel är litteraturvetare och språkvårdare i jiddisch på Språkrådet. Arbetar just nu med med en ny, digital version av Jiddisch-svensk-jiddisch ordbok.

 

Sessioner på Limmud 2022

Mitt Jiddischorakel live

 

Foto: Edit Holm

 

0 kr