16-17 NOVEMBER 2024

Dryga 40 år med Judiska församlingen

Sex f.d. chefer, 1973-2015, på judiska församlingen resonerar, diskuterar, berättar och kåserar om dåtiden i församlingen med blick mot framtiden under ledning av Willy Silberstein.

Jan-Erik Levy är jurist med inriktning på offentlig rätt/förvaltning och var anställd som kanslichef på Judiska Församlingen i Stockholm. Var därefter myndighetschef på SST (Nämnden för stöd till trossamfund) och har varit sakkunnig i statliga utredningar. Har under lång tid varit aktiv i olika judiska internationella organisationer och arbetat med och för flyktingar i och utanför Sverige.
Är sedan 1990-talet styrelseordförande i Judiska Hemmet, ett äldreboende med judisk inriktning.

0 kr