14 – 15 NOVEMBER 2020

21 oktober, 2018

Mottagningen av de polsk-judiska flyktingarna i Sverige från 1968 och framåt

När strömmen av polsk-judiska flyktingar till Sverige var som störst 1969/1970 måste mottagandet ske på ganska kort tid. De polska judarna var en ny kategori invandrare – ovan för mottagande myndigheter – och med specifika problem som krävde nya lösningar. Utifrån mina erfarenheter som tolk på mottagningsförläggning och som flyktingkurator berättar jag om möten, problem, lösningar, förhoppningar, glädjeämnen etc. och reflekterar över den polsk-judiska invandringen utifrån dagens perspektiv.

Utbildning: Fil.kand., socionom, gymnasielärarexamen.
1969-1970 polsk-svensk/svensk-polsk tolk på mottagningsförläggning för polsk-judiska flyktingar, därefter till 1975 flyktingkurator på arbetsförmedlingen i Lund, 25 år som gymnasielärare.
På 1980-talet aktiv i stödarbete för polska Solidaritet, efter kommunismens fall arrangör och reseledare för studieresor till Polen, på senare år med fokus på Auschwitz och det judiska Krakow.