18-19 NOVEMBER 2023

I Esters fotspår

2018 reste Karin Brygger & Ivar Frischer till Hamburg för att söka efter Ivar Frischers mor Ester, som överlevde Förintelsen. Resan blev en del i ett litterärt projekt som hösten 2019 utkommer i två volymer.
”Estera” är en dokumenterande fotoessä som gräver fram ny kunskap om ett livsöde. Djuplodande essäistik kombineras med fotografi i detta minnesarbete.
”Stationer” är Esteras systerbok, som genom poesi dokumenterar arbetet. Verket gestaltar att varje familj är en särskild sorts glömska.

Ivar Frischer är industridesigner, fotograf och driver eget företag m.m.

0 kr