16-17 NOVEMBER 2024

 

Ett samtal om Sveriges museum om Förintelsen

I regeringsförklaringen i januari 2019 lovade statsministern att ett museum för att bevara och föra vidare minnet av Förintelsen ska inrättas i Sverige. En utredning tillsattes och betänkandet Sveriges museum om Förintelsen (SOU 2020:21) presenterades i april 2020. Hör några av de inblandade berätta om vad utredningen kom fram till, varför ett museum om Förintelsen behövs i Sverige och vad museet borde göra.
Samtalet hålls till minne av överlevanden Max Safir som gick bort i år.

Isak Reichel är Generalsekreterare för Judiska Församlingen i Stockholm och för Judiska Centralrådet. Han har även varit expert i utredningen om ett förintelsemuseum i Sverige.

0 kr