16-17 NOVEMBER 2024

Filmvisning: Nöden en Shtetl i Lund

Film om kvarteret Nöden i Lund.
1870-1914 flyttade flera judar till Lund. De kom från Ryssland, Litauen och Polen, talade jiddisch och var ortodoxa. I stadsdelen ”Nöden” bildades en liten shtetl där judarna levde. Det ”judiska Nöden” fanns kvar in på 30-talet och många judiska familjer har rötter i Nöden.
Innan visningen av filmen kommer det att visas en powerpointpresentation med en genomgång av den judiska migrationen på slutet av 1800-talet och hur det kom sig att några hamnade just i Lund.

Rabbin Isak Nachman. Rabbinexamen från Harry Fischel institute for talmudic studies samt från ämneslärarexamen från Uppsala universitet. Arbetar som lärare i matematik vid Grillska gymnasiet. Gift och pappa till fem barn

0 kr