18-19 NOVEMBER 2023

Karolinska och Region Stockholms policy mot antisemitism

Redan i juni 2017 gjordes en anmälan om antisemitiska trakasserier på Karolinska Universitetssjukhuset, men utan respons från sjukhusledningen. Först mer än ett år senare, i oktober 2018, uppmärksammades det i media att en överläkare och verksamhetschef anmälts för antisemitiska trakasserier mot tre judiska läkare. Nu, drygt ett år senare har ärendet vuxit på ett oanat vis och fått stor uppmärksamhet både lokalt och internationellt.

Till Limmud 2019 kommer Irene Svenonius (Finansregionråd för Region Stockholm) inleda med att berätta om Region Stockholms arbete mot antisemitism. Därefter beskriver och diskuterar Judith Bruchfeld och Björn Fischler som är talespersoner för Aktionsgruppen mot Antisemitism och Rasism på Karolinska Universitetssjukhuset, vad som skett det senaste året i frågan, under Willy Silbersteins moderatorskap.

Irene Svenonius har sedan 2017 varit finansregionråd och regionstyrelsens ordförande. Region Stockholm är landets näst största parlament, med en budget på över 100 miljarder och ansvarar för bland annat sjukvården, kollektivtrafiken och utvecklingen i vårt län. Innan dess var hon stadsdirektör i Stockholm stad. Hon är uppvuxen på en ö i den småländska skärgården och sitter i Moderaternas partiledning.

0 kr