16-21 NOVEMBER 2021

Ingrid Lomfors, chef för Forum för Levande Historia, som har skrivit en doktorsavhandling om de judiska flyktingbarnen som kom till Sverige 1938-39. Moderator för Harry Schein session