10-15 NOVEMBER 2020

28 oktober, 2017

Ingrid Lomfors, chef för Forum för Levande Historia, som har skrivit en doktorsavhandling om de judiska flyktingbarnen som kom till Sverige 1938-39. Moderator för Harry Schein session