18-19 NOVEMBER 2023

Konsert ”Shtoltse lider”

Dansk-svenska Ida&Louise är en symbiotisk och uttrycksfull duo som i nyskriven musik och berättande presenterar en bortglömd poesiskatt på jiddisch. I projektet Shtoltse lider lyfter de fram kvinnor som skrev på jiddisch i början av 1900-talet genom att, med varsam hand, ge dem liv i nya tonsättningar. Musiken bär spår av klezmer, filmmusik, 20-talscabarét, konstmusik och nordiska folkinfluenser. Resultatet blir en tät och berörande samklang mellan duons personliga uttryck, musiken och poesin.

 

Sångworkshop, Shtoltse lider

Lär dig sjunga nyskrivna sånger på jiddisch till poesi av bl.a Anna Margolin, Celia Dropkin och Rokhl Korn. Duon Ida&Louise lär ut delar ur deras repertoar Shtoltse lider, där de tonsatt dikter av kvinnliga poeter som skrev på jiddisch. En timme fylld av sång, jiddisch, poesi, lust, nya toner och hög stämning. Dessa låtar kommer duon sedan framföra under kvällens konsert och då finns det möjlighet att bli en del av konserten genom att sjunga med för den som vill!

Ida&Louise (Ida Gillner & Louise Vase) är en svensk-dansk duo som under de senaste åren fördjupat sig i projektet Shtoltse lider, där de komponerat musik till en poesiskatt på jiddisch, som länge legat i glömska. Det är dikter av fem kvinnliga poeter (Anna Margolin, Celia Dropkin, Rokhl Korn, Malka Heifetz Tussman och Kadya Molodovsky), som främst var verksamma mellan de två världskrigen. I mars släppte duon en skiva med musiken som spritt sig och fått fin uppmärksamhet på flera håll i världen.

0 kr