18-19 NOVEMBER 2023

Bland traditionalister och queeraktivister – Vem talar jiddisch idag, och varför?

Inget språk har blivit dödförklarat så många gånger som jiddisch, men än brinner lågan även utanför den ultra-ortodoxa miljön, och just nu upplever såväl språket som kulturen något av en renässans. Men vilka är det som tar över facklan, och varför? De moderna jiddischisterna är en brokig skara som sträcker sig från ex-chassider, queeraktivister, vänsterrevolutionärer, identitetssökare och traditionalister – gemensamt för alla är emellertid jiddisch som identitetsmarkör.

 

Sverige som epicentrum för modern jiddischlitteratur

2019 deklarerade The Tablet att Sverige idag är världens epicentrum för produktionen av modern barnkultur på jiddisch. Det mest bisarra med utropandet är kanske att det är helt sant. Med utgångspunkt i det egna förlaget ”Olniansky Tekst Farlag” kommer vi dels att presentera vårt eget arbete, dels försöka svara på frågan hur vi hamnade här och slutligen blicka framåt och diskutera Sveriges framtida roll för jiddisch som språk och kultur.

 

Författarporträtt: Kadya Molodowsky

Det är få författare som på allvar bemästrar konsten att skriva för vitt skilda publiker i vitt skilda format. Jiddischpoeten, författaren och aktivisten Kadya Molodowsky får dock ses som en av dem. Hennes verk sträcker sig från mysiga sagor och lekfulla barndikter till nakna och brutala skildringar av det djupaste av mänskliga mörker. I det här porträttet presenterar vi en av världens mest underskattade författare och läser några av hennes dikter i svensk nyöversättning.

Ida Olniansky är en religionsvetare och arkivarie från Lund som ingick i den första klassen studenter när jiddisch blev ett universitetsspråk 2008. Då handlade det om att söka sina rötter, nu är hon en av krafterna som arbetar för att revitalisera språket – som skribent, fotograf och förläggare. Tillsammans med sin man, Niklas Olniansky, driver hon ett av världens få renodlade jiddischförlag – Olniansky Tekst Farlag. Förlaget har sedan 2016 publicerat 12 böcker och två tidskrifter på språket.

0 kr