19-20 NOVEMBER 2022

Limmuds egen Speaker´s Corner

Premiär! Årets Limmud ger dig ett unikt tillfälle att inför publik tala fritt om ett ämne du finner angeläget. Ditt tal bör dock ha ett innehåll som är av intresse eller direkt berör det judiska. Talet får vara som längst 4 minuter och allt förutom hate speach (uppmaning till intolerans, grovt kränkande mot grupper eller individer och dylikt) är tillåtet. Antalet talare begränsas till 10 så först till kvarn gäller.

 

 

 

0 kr