SAVE THE DATE – LIMMUD 2018 DEN 17-18 NOVEMBER

 

Henrik har varit aktiv i det judiska sedan ungdomsåren. Från Habonim till styrelsen för Judiska Församlingen. Nu ordförande för JF fullmäktig. En typisk second generation person.

En resa i fars och farfars fotspår , pappa och dotter

Gå till Toppen