16-17 NOVEMBER 2024

Antisemitismens utveckling i Sverige

Många judar i Sverige är rädda att visa att de är judar. Påfallande många säger exempelvis att de drar sig för att gå på judiska tillställningar för att de är oroliga. Judehatet kommer från islamister, nazister och vissa vänstergrupper och sprids inte minst via sociala medier som också utgör en plattform för radikalisering.

 

Fenomenet Soros

Få människor har dragit till sig så mycket hat som den 89-årige ungerska miljardären George Soros. Hatet mot den judiska finansmannen kommer såväl från det egna hemlandet som från Ryssland och ultrahögern världen över. Hur kommer det att filantropen George Soros så ofta beskrivs som ondskan själv och sägs ligga bakom allt från finans- till flyktingkriser?

Heléne Lööw är docent i historia med särskild inriktning på extremism och samhällsskydd. Hon forskar kring nationalsocialism, fascism, intolerans, hatbrott samt samhällets motreaktion.

0 kr