18-19 NOVEMBER 2023

Lider mit glider

Lider mit glider (Sånger med armar och ben) är ett projekt (2017) för Jiddischförbundet med anslag från Språkrådet.
Initiativtagre, producent och projekledare Paula Grossman.
Ett lättillgängligt webbaserat digitalt läromedel med inspiration för lärare/pedagoger, föräldrar, mor- och farföräldrar m.fl.
Ambitionen är att bygga/skapa kommunikation mellan generationer och överföra ett kulturellt arv genom att sprida jiddisch långt ner i åldrarna.
Materialet är prövat i barngrupper i Sthlm och Malmö.

Dans i judisk tradition

Dans till olika judiska musiktraditioner med tonvikt på klezmer- och den ashkenaziska traditionen, men även jemenitisk dans och debka/dabke.  Ta på dig dansskorna, få igång livsandarna och kom med och dansa!

Rytmik-musiklärare, danspedagog, lärarutbildare, yogalärare, driver företaget Don Movement.

0 kr