10-15 NOVEMBER 2020

28 oktober, 2017

Ordförande för Stiftelsen Judaica. I det privat VD för Restaurangakademien

Bajit – är vi på väg att uppfylla visionen?