16-21 NOVEMBER 2021

Ordförande för Stiftelsen Judaica. I det privat VD för Restaurangakademien

Bajit – är vi på väg att uppfylla visionen?