16-21 NOVEMBER 2021

Göran Rosenberg är journalist och författare. 2012 tilldelades han Augustpriset i den skönlitterära klassen för boken Ett kort uppehåll på vägen från Auschwitz.

 Yttrandefrihet för nazister?

Bör yttrande- och demonstrationsfrihet inkludera även nazister eller bör lagen ses över? En paneldebatt med Göran Rosenberg, Nils Funcke och Anna Nachman modererad av Willy Silberstein.