SAVE THE DATE – LIMMUD 2018 DEN 17-18 NOVEMBER

Göran Rosenberg är journalist och författare. 2012 tilldelades han Augustpriset i den skönlitterära klassen för boken Ett kort uppehåll på vägen från Auschwitz.

 Yttrandefrihet för nazister?

Bör yttrande- och demonstrationsfrihet inkludera även nazister eller bör lagen ses över? En paneldebatt med Göran Rosenberg, Nils Funcke och Anna Nachman modererad av Willy Silberstein.

 

Gå till Toppen