16-17 NOVEMBER 2024

Skiljetecken och bindestreck i relationen mellan judar och kristna – men på rätt ställen

Det som gör relationen mellan judar och kristna så speciell är att så mycket samtidigt förenar och skiljer dem. På avgörande punkter står de både närmare och längre ifrån varandra än snart sagt alla andra religiösa gemenskaper. Det gäller i synnerhet den Bibel som båda ser som helig. Kort sagt, skiljetecknen och bindestrecken är många. Men placerar vi dem på rätt ställen?

Göran Larsson är docent i judaistik och präst i Svenska kyrkan. Har varit direktor för Svenska teologiska institutet i Jerusalem samt bosatt i Jerusalem i över trettio år. Är verksam inom Göran Larssons Jubileumsfond för judisk-kristna relationer och undervisar i judaistik vid Lutheran Theological Seminary i Hong Kong. Har bl.a. skrivit böckerna Uppbrottet: Andra Moseboken i judisk och kristen tradition, Tid för Gud: Judiska och kristna perspektiv på de judiska högtiderna och Judarna, Ers Majestät!

0 kr