16-17 NOVEMBER 2024

Judendomen och proselyter

Att konvertera till judendomen är hedervärt men komplicerat. Det skulle kunna vara enklare. Vår ’officiella’ inställning till proselyter är förlegad och borde ändras i mer välkomnande riktning.

Gabriel Stein är konjunkturbedömare, romanförfattare och cyklist.

0 kr