10-15 NOVEMBER 2020

21 september, 2019

Judendomen och proselyter

Att konvertera till judendomen är hedervärt men komplicerat. Det skulle kunna vara enklare. Vår ‘officiella’ inställning till proselyter är förlegad och borde ändras i mer välkomnande riktning.

Gabriel Stein är konjunkturbedömare, romanförfattare och cyklist.