18-19 NOVEMBER 2023

Vuxen B’nei Mitzva

Hur viktig är kunskap, praktisk såväl som teoretisk, för den judiska identiteten? Möt rabbin Ute Steyer och några av dem som efter två års studier gjorde sin B’nei Mitzva som vuxna i mitten av juni i år i ett samtal kring identitet och tillhörighet.
Vad innebär det att göra B’nei Mitzva som vuxen? Varför vill man göra det? Vad har det haft för betydelse för den egna judiska identiteten att göra B’nei Mitzva?

 

0 kr