19-20 NOVEMBER 2022

Varför Tallis Tefillin, Torah och Talmud?

Varför ska vi hölja oss i tallis, lägga tefillin, studera Torahn och diskutera utifrån Talmud? Jo därför detta är kärnan i det judiska livet. Utan detta glider vi iväg från ett judiskt liv. Det sägs att det är viktigare vad vi gör än vad vi tänker. Så vad händer med oss när vi tar oss an de fyra T:na? kommer vi närmare G-d? Blir vi bättre människor? Frågor som de här och andra kan under denna session bli ställda. Sedan har inte varje fråga ett svar. Svaren beror på dig och mig.

Just nu anställd i judiska församlingen som bokningsansvarig och guide för stora synagogan. Tillsammans med Fil dr Eva Aperia samt några vikarier tar vi emot mellan 10 000 – 12 000 besökare varje år från grundskolor, gymnasier, universitet, pensionärsgrupper, olika kulturgrupper och långväga turister. Arbetet innebär inte endast guidning utan en hel del undervisning.
Undervisning är min passion, och därför vill jag gärna hålla om de fyra t:na: Tallit, Tefillin , Torah och Talmud.

0 kr