19-20 NOVEMBER 2022

Lever judar i säkerhet i Sverige?

Ingen ska behöva känna fruktan eller oro inför att besöka synagogan, den judiska skolan eller någon annan judisk institution i Sverige konstaterar politikerna.
Samtidigt hånas och trakasseras judar på öppen gata för att de bär judiska symboler. Antalet antisemitiska hatbrott som anmälts till polisen har, enligt Brottsförebyggande rådet, trefaldigats från 1997 till 2014.

Analytiker Försvarshögskolan

0 kr