18-19 NOVEMBER 2023

1900-talet – det judiska århundradet?

1900-talet har två judiska ansikten. Å ena sidan universalism, mobilitet, kosmopolitism, mänskliga rättigheter, religionen en privatsak; å andra sidan nationalism, partikularism och ultraortodoxi.
Bägge erfarenheterna är judiska, men drar åt olika håll, två uppfattningar om ”det judiska århundradet”.
Samtalet tar sin utgångspunkt i Yuri Slezkines uppmärksammade bok ”The Jewish Century”, som nyligen kommit i en ny utgåva.

Ernst Hollander är uppväxt i en både modern och traditionell judisk familj. Född för 72 år sedan. Han har arbetat för Israelsk-Palestinsk fred sedan över 4 decennier. Det han i dag uppskattar mest i den judiska traditionen är att den uppmuntrat så många att simultant se på världen från ett flertal perspektiv.
Han har arbetat som utredare på ett LO-fack och som akademiker med fokus på Polanyi-inspirerad politisk ekonomi och hållbar inovation ’nerifrån’.

0 kr