19-20 NOVEMBER 2022

Elizabet (Enci) Rajs Haking är vuxenpsykiater och legitimerad psykoterapeut. Hon arbetat med patienter från hela världen, bland annat med traumatiserade flyktingar från krigsdrabbade länder. Arbetar idag med patientsäkerhetsfrågor.

Att ärva traumatiska upplevelser. Hur går det till

0 kr