SAVE THE DATE – LIMMUD 2018 DEN 17-18 NOVEMBER

Elizabet (Enci) Rajs Haking är vuxenpsykiater och legitimerad psykoterapeut. Hon arbetat med patienter från hela världen, bland annat med traumatiserade flyktingar från krigsdrabbade länder. Arbetar idag med patientsäkerhetsfrågor.

Att ärva traumatiska upplevelser. Hur går det till

Gå till Toppen