16-17 NOVEMBER 2024

 

Moderator: ”Religionens roll i ett sekulärt Sverige” med Mattias Amster och Ute Steyer.

Ett samtal med Mattias Amster och Ute Steyer om att arbeta med judendom och religösa frågor i ett sekulärt Sverige.

Elizabeth har varit aktiv i församlingen så länge hon kan minnas. Hon har bott på många ställen runt om i världen och har hittat judiska sammanhang nästan överallt. Det finns många spännande frågor inom det judiska, men kanske viktigaste är den om varför vi ska vara judar. Vi är den första generationen som är Jews by Choice och kan vi hitta positiva svar som gör att vi väljer det judiska? Elizabeth har två vuxna döttrar och jobbar på Sida.

Foto: Bengt Forsell

0 kr