18-19 NOVEMBER 2023

Wiedergutmachung – ett konstprojekt utan slut

Wiedergutmachung betyder gottgörelse och är ett begrepp för tyska åtaganden för materiell ersättning åt dem som var förföljda i Tredje riket. Det är också ett konstnärligt samarbete där vi, som bildkonstnär och journalist, utforskat våra tyska bakgrunder. Vi har samlat material från Sverige, Tyskland, Polen, Österrike och Israel. Det har resulterat i ett flertal verk som visats på nationella och internationella gallerier och museer, senast på Forum för levande historias utställning Not the End.

Elisabet Blomberg, journalist och kommunikatör, Stockholm. Arbetar som kommunikationschef på forskningsrådet Formas. Har en bakgrund som journalist och skribent. Född 1961. Elisabets pappa förlorade sina föräldrar i Förintelsen. Han kom ensam till Sverige, bara 2,5 år gammal i slutet av 1939, via Judiska församlingens så kallade barnkvot.

0 kr