14 – 15 NOVEMBER 2020

2 oktober, 2018

I Guds namn. Om våld och politik inom islam.

Vad motiverar religiöst våld och terror inom islam? Förenklade påståenden om religioners för- och nackdelar blockerar förståelsen för hur det religiösa meningsskapandet produceras och hur det kan leda till att människor kan uppfatta förtryck eller bestialiska mord som moraliskt försvarbara gärningar.

Eli Göndör förklarar hur olika företeelser eller ideologier som vuxit fram ur islam blir politiskt aktiva eller våldsbenägna.

Eli Göndör är fil.dr i religionsvetenskap med inriktning mot islamologi och Mellanöstern. Han är ansvarig för Timbros integrationsprogram och är knuten till Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet.
Hans senaste böcker är “Religionskollision” (Timbro 2017) och “I Guds Namn” (Fri tanke 2018).