SAVE THE DATE – LIMMUD 2018 DEN 17-18 NOVEMBER

Eli Göndör är fil. dr. i religionsvetenskap med inriktning mot islamologi och Mellanöstern. Han är senior fellow på tankesmedjan Timbro och forskare vid Segerstedtinstitutet på Göteborgs universitet

 Religionskollision. Majoritet, minoritet och toleransens gränser.

Minoritetens anpassning och majoritetens tolerans är till stor del grunden för att det mångkulturella samhället ska fungera. Men vad händer när det istället är två majoritetskulturer som möts? Arabiska sunnimuslimer har i sina hemländer levt i en majoritetskultur. Det egna språket och den egna religionen har varit normerande för hela samhället. I Europa möter de en sekulariserad kristen majoritetsbefolkning som betraktar religionen som en privatsak.

 

 

Gå till Toppen