16-17 NOVEMBER 2024

Ebba Blank är språkkonsult med fokus på tyska, svenska och interkulturell kommunikation i ledarskap. Hon är också utbildad till skådespelare och har under många år varit verksam på olika scener i Tyskland samt lånat sin röst till ett flertal reklamfilmer och tv-dubbningar.

 

Sessioner på Limmud 2023

Ett flimmer på näthinnan – den eftertraktade svindeln- själ, rädsla och epifani i dikten

 

Foto: Maike van den Boom

0 kr