16-17 NOVEMBER 2024

 

Moderator: ”Hur förändras spelplanen i Mellanöstern med Joe Biden? Analys av förväntningar och oro i Israel och i arabvärlden” med Anders Persson och Arne Lapidus.

Israels nya fredsavtal med UAE och fredsdeklaration med Bahrain kom som en överraskning, åtminstone för en del bedömare. Avtalen är tydliga diplomatiska triumfer för alla iblandade, i synnerhet för Trump och Netanyahu, vars utsida-in-strategi (israelisk-arabisk normalisering först, israelisk-palestinsk fred senare) tydligt trumfat EU:s/Sveriges/Palestinska myndighetens vision om fred i omvänd ordning. Men vilka är och blir de kort- och långsiktiga effekterna av avtalen för alla inblandade?

David Grossman är skribent och senior rådgivare på Springtime-Intellecta. Han har arbetat som journalist och chefredaktör inom dags- och veckopress. Skriver då och då i Judisk krönika.

0 kr