16-17 NOVEMBER 2024

David Carmel är en frilansande clown, skådespelare, regissör och pedagog. På teaterhögskolan i Luleå, där han utbildade sig till skådespelare, mötte han en clownteknik och blev fast. Efter en vidareutbildning i clown på teaterhögskolan i Stockholm så har det blivit huvudfokuset i hans konstnärliga praktik i allt från teateruppsättningar till sitt arbete som sjukhusclown specialiserad på att jobba mot en vuxenpublik.

 

Sessioner på Limmud

Clownen och dess plats i judendomen/Clown and its place in Judaism (sve/eng)

 

Foto: David Winner

0 kr