18-19 NOVEMBER 2023

Du är en energislukande Golem!

Vad är Golem? Golem är STOR!
DU är också stor – mycket större än du tror.
Ju större du är, desto mer behöver du äta. Men vad skulle hända om vi inte bara räknade kalorierna i vår mat utan också all energi som vi ”konsumerar” i vårt vardagsliv; från bensinen som driver bilen, varmvattnet som värmer hemmet och elektriciteten som driver Internet och lyser upp staden? Hur stora skulle vi vara då? Då skulle vi alla vara Golem! Om ett projekt i gränslandet mellan konst, teknik, hållbarhet och design.

Daniel Pargman är universitetslektor på KTH där han leder en forskargrupp som undersöker kopplingen mellan informations- och kommunikationsteknologier (IKT) och hållbarhet. Han leder också ett nytt treårigt forsknings- och kommunikationsprojekt, “Från Homo Sapiens till Homo Colossus: Att visualisera vårt energifotavtryck”, som leds av KTH och som genomförs i samarbete med Kungl. Konsthögskolan, Konstfrämjandet och Tekniska Museet.

0 kr