16-17 NOVEMBER 2024

 

Den flygande juden

Den flygande juden… / trotsar jordens gravitation / Som skjuten ur en kanon / Dimper ner i en annan nation. En session om judars flygande i Greta Thunbergs tidsålder.

Daniel Pargman ä forskare och lärare på Kungliga Tekniska Högskolan, leder forskningsprojektet ”Minskade CO2-utsläpp i flygintensiva organisationer”.

0 kr