NOVEMBER 2020

24 september, 2019

Som om Gud fanns – det sekulära samhällets religiösa rötter

Det sekulära moderna västerländska samhället beskrivs ofta som motsatsen till ett äldre präglat av religiösa föreställningar. Men moderna företeelser som demokrati, mänskliga rättigheter och sekularitet präglas mer av religionen än vad vi vanligtvis föreställer oss. Grunden till demokrati och det sekulära samhällets skiljande på religion och politisk makt finner vi i Moseböckerna.

 

Kämpatösera och der Bluzhever rebbe, mitt liv i olika världar

Född och uppvuxen i Västergötland började Dan Korn tidigt intressera sig dels för det lokala kulturarvet, dels sin egen judiska bakgrund. Om kulturkrockar och om hur skilda kulturer kan samsas, en berättelse om ett svenskjudiskt liv.

 

Vad antisemitism lär oss om oss själva

Antisemitismen är nästan lika urgammal som judendomen i sig. Den dyker ständigt upp i nya skepnader. Den skall givetvis bekämpas, men historien lär oss att den inte går att utrota. I stället kan den lära oss en hel del om människans natur och om olika filosofier. Och förmodligen är det antisemitismen som fått det judiska folket att överleva så länge, medan andra kommit och gått.

Dan Korn är författare till tjugo böcker, varav den senaste “Som om Gud fanns – det sekulära samhällets religiösa rötter” utkom i år. Flitig kulturskribent och deltagare i svensk samhällsdebatt. Bosatt i Manchester, där han verkat som rabbin.