16-17 NOVEMBER 2024

 

Clarisse – om att vara dubbelt utsatt

Clarisse Laforce, som konverterat till judendomen, berättar om hur det är att ha gått från en minoritet till en annan och hur det är att vara dubbelt utsatt såväl privat som i hennes arbete som polis.

Moderator: Jill Bederoff.

Clarisse Laforce är född katolik och var troende innan hon valde att konvertera till judendomen för åtta år sedan. Till vardags jobbar hon som områdespolis i Rinkeby och har tre barn i åldrarna 6, 11 och 13.

0 kr