19-20 NOVEMBER 2022

Christer Oscar Kiselman är en människa.  Mer precist är han en matematiker som talar svenska, esperanto, engelska och franska. För att bättre förstå den kultur där esperanto föddes studerade han jiddisch i två kurser som leddes av Jan Schwarz och Delia Kübeck vid Lunds universitet.  I juli 2016 deltog han i en sjudagars kurs i Weimar, ledd av Helen Beer.

Zamenhofs jiddischgrammatika och hans språk Lingvo universala.

L. Zamenhof (1859–1917) skrev en grammatika för jiddisch under några år runt 1880.  Ungefär samtidigt arbetade han på ett konstgjort språk kallat Lingvo universala ’Universellt språk’, som är en utveckling av hans första språkprojekt Lingwe uniwersala (1878) och en föregångare till Lingvo internacia (1887), senare känt som esperanto. Grammatikan presenteras och jämförs med Lingvo universala.

0 kr