19-20 NOVEMBER 2022

Cecilia Katzeff är doktor i psykologi, forskare och docent vid KTH, Kungliga Tekniska Högskolan, i Stockholm. Hennes forskning fokuserar beteendeförändringar för ett hållbart samhälle och hur design av digital teknik kan stödja människors hållbara livsstilar.

Is Kosher Kosher?

0 kr