18-19 NOVEMBER 2023

Tikkun Olam, Greta and the new climate activism

Filmmaker Nathan Grossman talks about the rise in climate activism he has witnessed while making a documentary about Greta Thunberg. This is followed by a moderated discussion between Nathan and Yonatan Neril, about how the climate crisis concerns Judaism and the connection to the concept of Tikkun Olam.

Moderator: Cecilia Katzeff

Cecilia Katzeff är doktor i psykologi, forskare och docent vid KTH, Kungliga Tekniska Högskolan, i Stockholm. Hennes forskning fokuserar beteendeförändringar för ett hållbart samhälle och hur design av digital teknik kan stödja människors hållbara livsstilar.

0 kr