19-20 NOVEMBER 2022

Tikkun Olam – Vad betyder det att vilja hela världen?

Ett viktigt begrepp för Kenneth Hermeles och Cecilia Katzeffs judiska livshållning är ”tikkun olam”, ofta översatt som att ”hela världen”. Hur kan vi förstå innebörden i ”hela”? Vad innebär ”världen”? Och hur kan svenska judar bli bättre på att skapa en mer hållbar framtid?
Ett samtal mellan Kenneth Hermele, ekonom med inriktning på hållbar utveckling och Cecilia Katzeff, docent i människa-datorinteraktion vid KTH.
Moderator: Anneli Rådestad.

How can the Jewish community in Sweden embrace Jewish environmentalism?

Learn steps on building an eco-Jewish community in Sweden. Join the discussion and ask questions.

Cecilia Katzeff är doktor i psykologi, forskare och docent vid KTH, Kungliga Tekniska Högskolan, i Stockholm. Hennes forskning fokuserar beteendeförändringar för ett hållbart samhälle och hur digital teknik kan stödja människors hållbara livsstilar. Hon studerar t ex delandets potential för att minska konsumtion och hur framtidens elnät kan stödja hushåll i användningen av förnybara energikällor. Limmud 2018 är andra året som hon deltar i genomförandet av programspåret Jewcololgy.

 

0 kr