16-17 NOVEMBER 2024

Caroline Szyber

Caroline Szyber, riksdagsledamot (KD) från Stockholm stad har suttit i riksdagen sedan 2010. Ordförande för Civilutskottet, ledamot i EU-nämnden och ersättare i justitieutskottet. Vice ordförande KD Stockholm stad. Jurist och statsvetare i botten.

 Mer judiskt att vara vänster eller höger?

Många socialistiska texter är skrivna av judiska intellektuella och Israel grundades på socialistiska principer. Samtidigt har judar historiskt sett klarat sig bättre i kapitalistiska samhällen och idag förknippas Israel mer med start-ups än kibbutzer. Var på den politiska skalan hör judar egentligen hemma?

 

0 kr