16-17 NOVEMBER 2024

”Wiedergutmachung” – tyskarnas kompensation för sitt dåliga samvete? – Tyskland efter Förintelsen – Skuld – försoning – kompensation?

”Wiedergutmachung” är en tysk sammanfattande beteckning för åtgärder, vilka syftar till att återställa förmögenhetstillgångar till offer för nazistisk förföljelse. Inte bara den ekonomiska gottgörelsen. Vid närmare eftertanke finns det även flera andra sätt som Tyskland har försökt för att sona sina förbrytelser mot judar.

Kan man någonsin förlåta? Finns det en arvssynd? När har en nation/ett folk sonat sitt historiska brott? Frågor att diskutera.

Bertil Oppenheimer är pensionerad auktoriserad revisor, författare och kassör i Judiska släktforskningsföreningen i Sverige. Han är flitig föreläsare även på Limmud. Här bl.a.om sin uppmärksammade bok ”Till Sverige – historien som aldrig blev berättad” (www.bertiloppenheimer.blogspot.com), tysk-judisk släktforskning och förra året de mycket välbesökta sessionerna om sitt omfattande projekt ”Juderegister, hets mot folkgrupp och nätet” samt ”Vem är svensk?”, ”Bevara svenska värderingar!”.

0 kr