16-17 NOVEMBER 2024

Benjamin är bosatt i Israel sedan fyra år och forskar och undervisar om Nordostasien och säkerhetsfrågor. Vid det här laget har han sett Fauda så många gånger att det blivit ett fritidsintresse, och det han främst tar med sig till sessionen är de samtal han haft med israeler om deras känslor inför serien och hur den speglar verkligheten.

 

Sessioner på Limmud 2023

Fauda – mellan verklighet och fiktion

 

Foto: Privat

0 kr